Hårimplantat, ett alternativ vid håravfall?

Helene Törnqvist IdealofMeD
Helene Törnqvist, expert på hår & hälsa
Senast uppdaterad den 6 mars 2024

Jag får ofta frågan om skillnaden mellan hårimplantat och hårtransplantation. Den korta versionen av svaret är att implantat är artificiella.  Vid den här typen av ingrepp används inte patientens eget hår, utan istället material som syntetiska fibrer.  De skiljer sig således från en hårtransplantation där det egna organiska håret används.

I detta inlägg kommer jag att fokusera på artificiella implantat och utforska deras kvalitet, kostnad, eventuella biverkningar och resultat.

Innehåll

Vad är hårimplantat?

Artificiella hårimplantat har fått uppmärksamhet som ett alternativ till organiska implantat (dvs hårtransplantation), men deras kvalitet och resultat är föremål för debatt. Trots teknologiska framsteg kämpar artificiella implantat fortfarande med att leverera naturliga resultat. Deras förmåga att ge en estetiskt tillfredsställande hårtlinje och förmåga att matcha den befintliga hårväxten på huvudet är i dagsläget begränsad. 

Dessutom kräver artificiella implantat ofta flera sessioner för att uppnå önskade resultat, vilket kan öka behandlingskostnaderna och tidsåtgången för patienten. Det råder även osäkerhet kring långsiktiga effekter och hållbarhet hos artificiella hårimplantat. 

  • Vad tillverkas hårimplantat av? Biofibre-implantatet , som idag är marknadsledande, innehåller det en organisk sammansättning baserad på DNA-molekyler.

Hur sätts hårimplantat på plats?

Hårimplantationsprocessen inleds vanligtvis med en ingående konsultation där patienten och den utförande specialisten samarbetar för att fastställa det önskade antalet hårstrån samt deras färg och längd. När dessa detaljer är överenskomna, utförs själva implantationen under lokalbedövning för att minska eventuellt obehag för patienten.

Varje artificiellt implantat är utrustat med en fin ögla och införs i hårbotten med hjälp av en mycket tunn nål. Denna nål är kopplad till en apparat som säkerställer att implantatet placeras på exakt rätt djup, vanligtvis omkring 2 millimeter under hudytan.

Din expert hos idealofmed.com

Hej, jag heter Helene. Jag är en del av teamet som jobbar med hår, skönhet och hälsa.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor angående håravfall eller våra vitaminer. Vi finns här för att stödja dig på din resa mot friskt och vitalt hår!

Hur är det med hårimplantat kostnad?

Hårimplantatets kostnad varierar beroende på olika faktorer. Vanligtvis anges priset per strå. Biofibre-implantat är den dominerande produkten på marknaden för hårimplantat. I länder som Turkiet är standardpriset för Biofibre-implantat 2,5 euro. I Sverige, där få kliniker utför metoden, kostar ett Biofibre-implantat ungefär 27  – 36  kronor per artificiellt strå. 

Prisskillnaden för artificiella implantat är inte lika stor som skillnaden mellan olika länder vid en hårtransplantation. Det beror på att de artificiella implantaten är relativt dyra att förvärva för klinikerna. 

Det avgörande för priset på hårimplantat beror främst på 2 faktorer:

  • Antalet grafts
  • Längden på det hår som ska implanteras

Forskning om hårimplantat

De finns inte särskilt mycket forskning pâ svenska om konstgjorda implantat. En studie av potentiella biverkningar vid användning av biokompatibla fibrer visade att mellan 95 % och 98 % av patienterna var nöjda med behandlingen. Trots detta rapporterade 6 % till 13 % av patienterna allergiska, inflammatoriska eller infektiösa komplikationer, och ungefär 2 % behövde avlägsna av fibrerna eftersom komplikationerna inte löstes på annat sätt. Infektionerna som uppstod berodde främst på bakterier.

Inflammatoriska komplikationer visade sig som mild rodnad och klåda. Under de första testerna visade en del patienter överkänslighet. Studien klargör även att allvarliga biverkningarockså har rapporterats, såsom beninflammation och infektiös hjärtklaffsinflammation.

Hårimplantaten behöver regelbunden kontroll och påfyllning

Efter att ha genomgått en hårimplantationsbehandling finns det några viktiga riktlinjer för eftervård som patienten måste följa. 

Att upprätthålla god hygien är av yttersta vikt. Hårbotten producerar naturligt talg, vilket är en skyddande barriär. Trots detta är det viktigt att undvika överdriven talgproduktion i samband med hårimplantat. Det rekommenderas också att behandla eventuell mjäll innan ingreppet och regelbundet tvätta bort svett och smuts efter ingreppet.

För att tvätta håret och implantaten rekommenderas specifika, milda schampon. Det är också viktigt att använda en grovtandad kam när man kammar implantaten och undvika att slita i dem. Efter bad i pool eller hav bör håret och implantaten sköljas rent i duschen. Vid bastubad är det bäst att skydda hårimplantaten genom att linda en fuktig handduk kring huvudet.

Efter transplantationen är det viktigt för patienten att genomgå årliga kontroller av de implantaten. Att följa dessa eftervårdsrutiner är avgörande för att säkerställa långsiktiga och tillfredsställande resultat.

Helene Törnqvist IdealofMeD
Expert på hårhälsa

Finns det fördelar med artificiella hårimplantat?

För mig är nackdelarna med konstgjorda hårimplantat betydligt fler än fördelarna. Det är implantatens artificiella natur som gör dem till ett sämre alternativ än hårtransplantation. Processen är relativt ytlig och resulterar vanligtvis inte i någon större blödning eller andra allvarliga komplikationer. Upp till 1000 artificiella hårstrån kan implanteras under ett och  samma tillfälle, och det tar normalt cirka 1,5 timme att applicera det maximala antalet strån.

En betydande nackdel med denna metod att resultatet inte upplevs som lika naturligt som vid en hårtransplantation. De artificiella stråna är tillverkade av material som kroppen accepterar och som växer fast, men de ger inte samma naturliga utseende och känsla som ens eget hår. 

Det är viktigt att notera att resultatet av hårimplantatet inte är permanent. Patienten kan förvänta sig att tappa mellan 5–10 % av det implanterade håret varje år, och resultatet kan behöva upprepas efter cirka 7 år. Det är alltså inte en långsiktig lösning för håravfall jämfört med en hårtransplantation. De artificiella stråna är, av naturliga orsaker, oförmögna att växa och blir inte längre över tid. 

Sammanfattningsvis, är hårimplantat ett alternativ till hårtransplantation?

För mig är det tydligt att hårimplantat är inte ett alternativ till hårtransplantation. Båda ingreppen involverar att öka hårtätheten,  men metoderna och resultaten skiljer sig avsevärt åt.

  • Hårtransplantation innebär att överflytta hårsäckar från en del av huvudet med tillräcklig hårtillväxt till områden där håret är tunt eller saknas. Dessa hårsäckar är vanligtvis från patientens eget hår och är permanenta, vilket resulterar i ett naturligt utseende och en långsiktig lösning på håravfall.
  • Hårimplantat att konstgjorda eller syntetiska hårstrån implanteras i hårbotten. Dessa strån är inte permanenta och behöver upprepas med tiden. Dessutom är resultatet av hårimplantat vanligtvis inte lika naturligt som vid en hårtransplantation, och det finns risker för allergiska reaktioner eller avstötning av de artificiella stråna.

Jag vill understryka att det finns fall när patienter inte kan genomgå en håtransplantation, och då kan implantat eventuellt vara ett alternativ. 

Om du lider av håravfall, och vill veta mer om hårtransplantation och huruvida det är något för dig rekommenderar jag dig att ta kontat med våra experter för en fri konsultation.

Boka en fri konsultation

Om IdealofMeD

Källor & expertis

Vi har använt följande källor för denna sida:

Informationen är verifierad av en expert

Helene Törnqvist

Informationen på denna sida är kontrollerad av Helene Törnqvist. Hon är en medicinsk skribent och expert på hår och tandhälsa.

Informationen på denna sida uppdaterades senast den 06/03/2024

Utmärkelser och ackrediteringar

ministry of health turkey
Tursab logo verification

IdealofMeD hårtransplantation

Vi är din främsta destination för hårtransplantation i Turkiet. Missa inte våra sidor med hårtransplantation resultat och hårtransplantation metoder.