Om

IdealofMeD

Vårt uppdrag

Återskapa ditt Ideal Me

För över 35 år sedan började det medicinska teamet bakom IdealodMeD resan mot behandlingar och kirurgiska ingrepp för att öka människors livskvalitet. Kirurgin inkluderade livräddande ingrepp som skedde under narkos.

Genom åren har vårt medicinska fokus utvecklats till att innefatta kosmetisk kirurgi, tandvård, hälsokontroller och bio-hacks, allt för att återskapa människors välbefinnande och självförtroende. 

Vi som arbetar för IdealofMeD upptäckte tidigt att människors hälsobehov sträcker sig längre än endast till rent kirurgiska ingrepp. Operationer kan ofta undvikas. Vi drog slutsatsen att det ideala sättet att hjälpa människor på var genom ett holistiskt angreppssätt där vi tar hänsyn såväl till underliggande faktorer som hälsa och livsstil.

Vår fysiska och psykiska hälsa påverkas av många faktorer. Många av dessa kan vi kontrollera.

Rökning, alkohol, föroreningar och miljö kan ha en skadlig inverkan på vårt välbefinnande. En hälsosam kost med rätt näring och en aktiv livsstil är två sätt att förbättra din hälsa som minskar behovet av operationer.

I och med lanseringen av IdealofMeDs håråterskapande produkter erbjuder vi även vår första produktlinje som tar sig an problem relaterade till håravfall på ett holistiskt sätt. 24 månader av grundlig forskning resulterade i nya sätt för våra experter och patienter att förbereda kroppen inför en hårtransplantation och göra hårtransplantationen ännu mer lyckad.

Genom omfattande laboratorietester har vi tagit fram en holistiskt och icke-invasivt förhållningssätt till hur man bäst behandlar håravfall. Alla våra produkter, förpackningar och logistikkedjan har hållbarhet i fokus. Våra produkter är nu tillgängliga för alla med problematisk hårbotten eller problem med ett allt tunnare hår.

Vi ger våra kunder rådgivning om hur de bäst använder IdealofMeDs produkter och tillskott som en del i en hälsosam livsstil.

Vårt uppdrag är att hjälpa patienter att återskapa sitt Ideal Me, med eller utan kirurgi. Genom att ge näring åt sitt inre tror vi att det är fullt möjligt, och önskvärt, att undvika kirurgi.

Vi finns här för dig

Din ideala upplevelse från den första kontakten

När du kontaktar oss kommer du mötas av ett professionellt och vänligt team, något som ligger i linje med vårt mål att möta våra kunder i en säker och avkopplande miljö som främjar en optimal behandling och läkningsprocess. Vi vill att du ska uppleva den gästfrihet som den turkiska kulturen är känd för i kombination med det förtroende, transparens och effektivitet som kännetecknar den skandinaviska medicinska traditionen.

När du besöker våra faciliteter i Turkiet ges du även ett utmärkt tillfälle att utforska en av de mest spännande städerna i världen. Antikens historia möts med framtiden i Istanbul. Arkitektur, konst, musik och dans, som visar Turkiets eklektisk kultur, finns överallt. Istanbul utvecklas ständigt, trots detta förblir många platser desamma.

Bara det allra bästa

Våra sjukhusanläggningar

I enlighet med vår nordeuropeiska standard utförs våra operationer uteslutande av högkvalificerad medicinsk personal och endast på strikt reglerade sjukhus i Istanbul och Izmir. Att de kirurgiska ingreppen utförs på toppmoderna sjukhus snarare än på kliniker, säkerställer att våra patienter får högsta standard såväl när kommer till säkerhet som medicinsk personal.

Vårt moderna sjukhus i centrala Istanbul är välkänt för kunniga, välutbildade och erfarna personal. Anläggningen har över 60 akademiska fakultetsmedlemmar som verkar inom olika akademiska områden och delområden. Dessutom är 29 specialistläkare med olika medicinska specialiteter verksamma på sjukhuset. Anläggningen anses idag anses vara en av de viktigaste i Istanbul för utländska patienter som söker en hög standard. Utöver ovannämnda  sjukvårdspersonal har sjukhuset över 200 anställda. Sjukhuset tilldelades nyligen en europeisk i kategorin för sjukhus märkelse för sin enastående arkitektur.

Vår moderna sjukhusanläggning i Izmir passar patienter som vill fly från den livliga atmosfären i Istanbul och genomgå behandlingar i lugnet på den Egeiska kusten.

Turkiet

Vårt turkiska team

IdealofMeDs medicinska verksamhet i Turkiet är består av tre framstående organisationer med omfattande erfarenhet inom området. Vi strävar efter att förena framstående svensk medicinsk tradition med nordeuropeisk perfektionism och turkisk gästfrihet i allt vi gör.

En majoritet av de som är verksamma inom verksamheten, såväl i ledningsgruppen som i de medicinska och administrativa teamen har nordeuropeiska rötter och besitter europeisk expertis. Medarbetarna har erfarenhet av arbete inom stora organisationer i Stockholm, New York, London, Singapore, Dubai, München, Amsterdam och Miami.

Vi är stolta över att ha en mycket hög  patientnöjdhet på över 98,5 %. Patientnöjdheten är bland den högsta, globalt sett, i branschen. Detta gör oss också till en av Turkiets mest effektiva och framgångsrika medicinska institutioner. 

Tillfredsställelsen hos våra patienter definierar vår globala framgång.