Den stora guiden till grafts, och hur vårt team fått upp överlevnadsgraden till 98 %

Alona Arel IdealofMeD Specialist
Alona Arel, expert på skönhet och longevity
Senast uppdaterad den 28 mars 2024

Begreppet grafts är en central del för alla som ska genomgå en hårtransplantation. En graft kan fritt översattas till svenska som en grupp av enskilda hårsäckar

Innan en hårtransplantation ser en specialist över hur många grafts som kan extraheras från patientens donatorområde. När du bokar en fri konsultation hos teamet hos oss på IdealofMeD kommer en specialist utvärdera dina individuella förutsättningar och diskutera vilka behandlingsalternativ som kan vara aktuella i ditt fall.  

Vid en hårtransplantation vill man att så många grafts som möjligt ska överleveva. På IdealofMeD har vi en överlevnadsgrad på 98 %. Här går jag igenom vad en graft är, och de vanligaste frågorna vi brukar få kring kring graft survival rate.

Innehåll

Vad är grafts?

En graft är en vävnadsenhet som består av en eller flera hårsäckar  med omgivande vävnad. Dessa hårsäckar är ansvariga för hårväxten och är avgörande för att skapa ett naturligt utseende vid transplantation. Det finns mellan 1 till 3 grafts i varje hårsäck.

Vi använder två huvudsakliga tekniker för att extrahera och transplantera grafts: ICE FUE-hårtransplantation och ICE DHI-hårtransplantation, antingen var för sig eller tillsammans i vår ICE FUE+DHI kombinationsmetod

Målet är att säkert extrahera hårsäckar från ett område med frisk hårväxt, vanligtvis bakhuvudet eller sidorna av huvudet, och sedan transplantera dem till det område där hårförtunning eller håravfall har inträffat. Genom att förstå anatomiska strukturen av en graft och dess komponenter kan man bättre uppskatta den komplexa processen bakom en framgångsrik hårtransplantation.

Din expert hos idealofmed.com

Hej, jag heter Alona. Jag är IdealofMeD:s expert på skönhet, longevity och håravfall.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor angående våra behandlingar. Vi finns här för att stödja dig på din resa mot ett vitalt hår!

Varför är grafts viktiga för resultatet av hårtransplantationer?

En hårtransplantationsprocedur med grafts genomgår flera steg för att säkerställa att hårväxten återställs på ett naturligt och hållbart sätt.

Förberedelsefas med utvärdering av donator och mottagarområdet

Innan själva transplantationen börjar utförs en noggrann utvärdering av både donatorområdet och mottagarområdet. 

  • Donatorområdet, vanligtvis bakhuvudet, bedöms för att säkerställa att det har tillräckligt med friskt hår för att extrahera grafts från. 
  • Mottagarområdet, där hårförtunning eller håravfall har inträffat, bedöms för att planera för en estetiskt tillfredsställande placering av grafts.

Hårtransplantationen planeras med utgångpunknt i hur många grafts som kan plockas från givarområdet, samt hur många olika typer av grafts patienten har.

Extraktion av grafts

Den valda extraktionstekniken, antingen FUE eller FUT, används för att säkert ta bort hårsäckar från donatorområdet. Vid FUE-metoden extraheras folliklar individuellt med hjälp av en fin mikropipett, medan FUT-metoden innebär att en remsa av vävnad, innehållande flera hårsäckar, tas från donatorområdet och sedan dissekeras i enskilda grafts. Extraktionen utförs noggrant för att minimera skador på folliklarna och för att säkerställa deras överlevnad efter transplantationen.

Implantation av grafts

Efter extraktionen placeras grafts noggrant i mottagarområdet med hjälp av specialverktyg och tekniker. Precision är avgörande för att skapa ett naturligt utseende och följa den naturliga hårväxten i området. De transplanterade folliklarna måste placeras med rätt vinkel, riktning och densitet för att uppnå önskat resultat.
  • Hårsäckar, som innehåller ett enskilt hårstrå, placeras längs hårlinjen i en naturlig formation som kan vara lite oregelbunden, för att efterlikna den naturliga hårväxten.
  • Om patienten har grupper av hårsäckar med flera hårstrån kan det ibland vara möjligt att dela på dessa grupper för att öka antalet individuella hårstrån och uppnå en jämnare täckning.

Hårsäckarnars naturliga tillväxtcykel

Efter transplantationen går de transplanterade hårsäckarna igenom en naturlig tillväxtcykel. Det är vanligt att det transplanterade håret faller ut inom några veckor efter operationen på grund av chockförlust, men nya hårstrån bör börja växa igen inom några månader. Efter detta börjar håret växa normalt och uppnår gradvis sin fulla längd och densitet.

Hur kan IdealofMeD ha en graft survival rate på 98 %?

Graft survival rate, eller överlevnadsgrad för grafts, är ett mått på hur många av de transplanterade hårsäckarna som fortsätter att växa och överlever i mottagarområdet efter en hårtransplantation. Vi har en graft survival rate på 98 %. Hemligheten bakom detta är dels skickliga kirurger, men även användandet av så kallade ICE maskiner.

Vi genomför så kallade ICE FUE och ICE DHI hårtransplantationer. Förfarandet är detsamma som vid en vanlig FUE eller DHI, MEN, genom att bevara de extraherade graften i en sval miljö (i en ismaskin) höjs överlevnaden och livskraften hos de transplanterade hårsäckarna.

Exempelbilder på olika antal grafts

Hur många grafts som behövs vid en hårtransplantation varierar från patient till patient. En del kliniker genomför så kallade megasessions med ett mycket stort antal grafts. Detta är något som vi avråder från då resultatet inte blir bra.

Här nedan kan du se några expemel på olika antal grafts från tidigare patienter.

Alona Arel IdealofMeD Specialist
Expert på hårhälsa och longevity

Alona förklarar: Vad är FTR?

Follicle Transection Rate (FTR) är ett mått på hur många hårfolliklar som skärs av eller skadas under en hårtransplantationsoperation. Det är ett viktigt mått på kirurgens skicklighet och kvaliteten på transplantationen. En hög FTR indikerar att många hårfolliklar har skadats under operationen, vilket kan påverka resultatet av transplantationen negativt genom att minska antalet överlevande hårfolliklar och därmed möjlig hårväxt. 

Målet för kirurgen är att minimera FTR så mycket som möjligt för att säkerställa att så många hårfolliklar som möjligt överlever och kan växa fram igen på det transplanterade området. Många av våra patienter väljer oss just pga vår låga FTR.

Sidoeffekter relaterade till grafts som kan uppstå vid en hårtransplantation

En hårtransplantation anses vara en säker medicinsk procedur, men mindre komplikationer kan i vissa fall uppstå. En korrekt hårtransplantation eftervård säkerställer att risken för komplikationer minimeras.

  1. Infektioner och inflammation: Infektioner och inflammation kan utgöra en risk för grafts och påverka helande processen negativt. Området där transplantationen har utförts kan bli infekterat, vilket kan leda till förlust av transplanterade hårsäckar och försämrad hårväxt. Därför är noggrann hygien och eftervård avgörande för att minska risken för sådana komplikationer.
  2. Tillfällig chockförlust: Efter en hårtransplantation kan patienten uppleva en tillfällig chockförlust, vilket innebär en kortsiktig förlust av det transplanterade håret. Detta är en naturlig del av helande processen och beror på att de transplanterade hårsäckarna går in i en vilofas innan de börjar växa igen. För att hantera detta får patienten råd om lämplig hårvård och eventuellt använda medicinska behandlingar för att främja hårväxten och minska tiden för chockförlusten.

Sammanfattning om grafts

Hårtransplantation är en kirurgisk procedur som syftar till att återställa hårväxt i områden som drabbats av håravfall. En central del av hårtransplantationen är användningen av grafts, som är hårsäcksgrupper som extraheras från ett donatorområde och transplanteras till det mottagarområde där hårförtunning har inträffat.

Det finns olika tekniker för att utföra hårtransplantationer, varav ICE FUE och ICE DHI är förbättrade versioner där grafts bevaras i en kall miljö för att öka överlevnaden och framgången för transplantationen

En noggrann planering, skicklig utförande och eftervård är avgörande för att uppnå framgångsrika och naturliga resultat vid hårtransplantationer.

Om IdealofMeD

Källor & expertis

Informationen är verifierad av en expert

Alona Arel

Informationen på denna sida är kontrollerad av Alona Arel. Hon är expert på skönhet och longevity och ombeds ofta att dela med sig av sin kunskap. Till exempel för Healthline och Lifehacker .

Informationen på denna sida uppdaterades senast den 28/03/2024

Utmärkelser och ackrediteringar

ministry of health turkey
Tursab logo verification

IdealofMeD hårtransplantation

Vi är din främsta destination för hårtransplantation i Turkiet. Missa inte våra sidor med hårtransplantation resultat och hårtransplantation metoder.